Kazan MarketKazan Market

Piece tandoor Amfora są wykonane z ekologicznych materiałów ceramicznych. Z biegiem czasu cechy zewnętrzne produktów nie ulegają pogorszeniu: piece tandoor nie rdzewieją, nie odkształcają się pod wpływem wysokich temperatur, nie ulegają zniszczeniu z powodu czynników atmosferycznych. Tandor stosowany zgodnie z przeznaczeniem i wymogami bezpieczeństwa jest bardzo bezpieczny i niezawodny, będziesz go używać przez długie lata. Zawsze pozwól piecu tandoor ostygnąć samemu, chroń go przed nagłymi zmianami temperatury, nie uderzaj go ani nie obracaj.

 

Żywotność pieca tandor przy przestrzeganiu wszystkich zaleceń nie jest ograniczona. Jeśli podczas wykorzystania pęknie pokrywka, klapa dmuchawy - wszystko można zamówić osobno.

JAKA JEST ŻYWOTNOŚĆ PIECA TANDOOR?