Kazan MarketKazan MarketKazan MarketKazan MarketKazan Market

GWARANCJA

GWARANCJA

 

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru.

 

Gwarancja na Towar nie obejmuje zmian związanych z korozją, uszkodzeniami mechanicznymi oraz niewłaściwym użytkowaniem.